Uw advertentie hier?

Technische maatregelen

Voor een inbreker telt elke seconde: hoe langer het duurt eer hij zijn slag kan slaan , hoe groter het risico dat hij wordt betrapt. Tijdsvertraging is waarschijnlijk de enige manier om de inbraakgevoeligheid van uw woning effectief te verminderen. Doe al het mogelijke om de tijd die een inbreker nodig heeft om zijn buit te bereiken zo lang mogelijk te maken.

Omheiningen , rolluiken, extra sloten: hoe meer hindernissen, hoe langer de kraak duurt, hoe groter de pakkans. Als er voldoende inbraakwerende maatregelen werden genomen , blijft het vaakbij een 'poging tot' inbraak.

1. Lokaliseer de kwetsbare plekken

De inbreker verschaft zich meestal toegang langs ramen en deuren aan de achterzijde.

Daar moet bijgevolg het eerst de kwaliteit van het hang- en sluitwerk worden gecontroleerd, vooral op de gelijkvloerse verdieping. Wanneer ook ramen of deuren op de verdiepingen via het (platte) dak , brandtrappen of balkons gemakkelijk bereikbaar zijn, moet ook dit schrijnwerk extra worden beveiligd.

Uit de statistieken blijkt dat meer dan twee derde van de inbraken mogelijk werden door - in dalende orde van belangrijkheid - het falen van o.a. de sluitkom en de cilinder van het slot, door glasbreuk en door een onvoldoende mechanische sterkte van de constructie.

2. Rolluiken

Ramen kunnen extra beveiligd worden o.a. met voorzetrolluiken , opbouwrolluiken , inbouwrolluiken, veiligheidshekkens en rolhekkens. De bediening van rolluiken gebeurt naar keuze manueel (met een lint of stang), elektrisch of automatisch. Waar het kan , moet worden geopteerd voor automatische bediening. Inbrekers kunnen de rolluiken dan niet omhoog duwen.

Voorzetrolluiken zijn speciaal ontworpen voor bestaande woningen waarvoor oorspronkelijk geen luiken voorzien waren. Ze worden gemonteerd op de gevel of in de dagopening en bestaan uit een aparte kast waaruit het rolluik via geleiders voor het raam naar beneden glijdt.

Bij opbouwrolluiken vormen raam en rolluikkast één geheel. Daardoor blijven er geen tochtgaten over en isoleren ze beter. Opbouwrolluiken kunnen worden gebruikt bij zowel renovatie als nieuwbouw.

Bij inbouwrolluiken moet er in de muur boven het raam een ruimte zijn uitgespaard voor het rolluik en zijn mechanisme. Daarom dat dit type rolluik alleen geplaatst kan worden bij nieuwbouw of grondige renovatie.

Veiligheidshekkens worden aan de binnen- of buitenkant van ramen en / of deuren geplaatst.

Rolhekkens daarentegen zijn bestemd voor winkels die hun koopwaar ook na de sluitingsuren graag tentoonstellen , maar hun etalage tegen inbraak willen beveiligen.

Elektronisch bediende rolluiken hebben het voordeel dat ze open en dicht gaan op het gewenste moment. Als je afwezig bent, kunnen zo eventuele inbrekers worden afgeschrikt.

3 . Deuren en vensters

Om te verhinderen dat inbrekers de deur eruit heffen wanneer ze op nachtvergrendeling is, kan je kiezen voor haaksloten van gehard staal. Sommige fabrikanten bieden een automatische deurbeveiliging aan. Dit systeem maakt gebruik van stalen pinnen van bv. 20 mm en treedt in werking van zodra je de deur dichtdoet , zonder dat ze op slot moet zijn.

Een andere mogelijkheid zijn dievenklauwen, of een doorlopende metalen sluitplaat in het buitenkader van de deur. Daarmee wordt voorkomen dat inbrekers de deur kunnen forceren met behulp van een koevoet.

Om te beletten dat een te ver uitstekende cilinder met een grijptang en een schroevendraaier kan worden afgebroken , bestaan er cilinderplaatjes die niet kunnen worden losgewrikt. Onder deze plaatjes bevinden er zich schroeven die vanaf de buitenzijde onbereikbaar zijn.

4. Een omheining

Een omheining van de eigendom is, voor wie het zich kan veroorloven, een zeer efficiënte manier om inbrekers af te schrikken. De dieven ontmoeten dit obstakel namelijk twee keer, en bij een vlucht kan dat wel eens een onoverkomelijke hindernis blijken.

Een omheining zal vastberaden indringers niet echt kunnen tegenhouden, maar hen wel verplichten tot een goede planning.

Men kiest hier voor een voldoende hoge en stevige afrastering , anders hebben de toch wel hoge kosten weinig zin.

5 . Een alarmsysteem

Van in de prehistorie tot vandaag de dag was de hond een uitermate geschikt alarm- en afschrikkingssysteem. Toch is de 'beste vriend van de mens' niet voor iedereen en in alle omstandigheden geschikt. Vastberaden inbrekers laten zich tegenwoordig niet meer afstoppen door een hond en niet zelden moet het arme dier het met zijn leven bekopen.

Een klassiek alarmsysteem was tot voor kort een dure zaak. Niet iedereen kan drie tot vierduizend Euro ophoesten om zijn woning op deze manier af te schermen tegen inbrekers.

Gelukkig zijn er sinds kort goedkopere en even efficiënte alarmsystemen op de markt.

Draadloos verbonden infrarooddetectoren en magneetcontacten laten een eventuele inbreker geen schijn van kans om uw woning ongemerkt binnen te dringen .

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van dit soort toestellen.

Het alarmsysteem zet een sirene in werking en is op het telefoonnet aangesloten, zodat u ook bij afwezigheid verwittigd wordt en maatregelen kan nemen.

Terug naar Inbraak en diefstal
onderwijsplein-vindiq